“Hotspot” Безжичен интернет достъп

Услугата включва : доставка на интернет, БЕЗПЛАТНО проектиране, доставка и монтаж на техническо решение и оборудване за разпространение и продажба на безжична интернет свързаност на територията на затворени апартаментни и хотелски комплекси.

Какво е нашето предложение?

 • “Соул” ЕООД осигурява и поддържа високоскоростна интернет свързаност до апартаментния/хотелски комплекс.
 • Соул” ЕООД осигурява, монтира и поддържа цялото оборудване необходимо за разпространение (доставка) на интернет до крайните потребители, изцяло за своя сметка.
 • Соул” ЕООД инсталира и поддържа система за управление на  предплатени акаунти за достъп до интернет.Всеки клиент закупил такъв акаунт се свързва към най-близката точка за достъп и се оторизира с парола за достъп за да получи достъп до интернет.

  Вариант за съвместна дейност – реализиране на проекта чрез безжични излъчватели:

 • За реализация на проекта посредством безжични устройства за достъп до интернет, „Соул” ЕООД ще закупи и инсталира „безжични точки за достъп”, към които да се свързват крайните потребители.Устройствата се монтират според наличната комуникационна инфраструктура в общите части, така че да може да се постигне максимална сила на сигнала във всяка точка.
 • Предплатените карти за достъп ще бъдат продавани на клиентите на рецепцията на хотела, като прихода от тях ще бъде разделен между „Соул” ЕООД и хотела в съотношение 70:30 в полза на „Соул” ЕООД. Пример: гост на хотела купува предплатена карта за интернет за 7 дни на стойност 30 лв. Соул ЕООД получава 21 лв., а хотела 9 лв.
 • Предвид по-голямата инвестиция в безжично оборудване, съществува изискване да закупите предплатени карти преди началото на сезона.
 • Договорът за доставка и поддръжка на интернета и съвместната продажба на предплатените карти трябва да бъде сключен за срок не по-малък от 3 години.

  Вариант за съвместна дейност – реализиране на проекта чрез съществуващото вътрешно окабеляване / безжична мрежа.

 • За реализацията на проекта посредством вътрешното окабеляване е необходимо да имате UTP/FTP кабелна инфраструктура която „Соул” ЕООД ще прозвъни и маркира в общите части и ще включи в комуникационните розетки от страна на апартаментите/крайните потребители. В случай на необходимост от пускане на нови кабели, смяна на розетки и други извънредни разходи, същите се плащат от хотела.
 • Предплатените карти за достъп ще бъдат продавани на клиентите на рецепцията на хотела, като прихода от тях ще бъде разделен между „Соул” ЕООД и хотела в съотношение 50:50. Пример: гост на хотела купува предплатена карта за интернет за 7 дни на стойност 30 лв. Соул ЕООД получава 15 лв., а хотела 15 лв.
 • Договорът за доставка и поддръжка на интернета и съвместната продажба на предплатените карти трябва да бъде сключен за срок не по-малък от 3 години.