Паркинг Системи

АВТОМАТИЗИРАНА ПАРКИНГ СИСТЕМА

SmartID

 

SmartID е софтуерно решение, предлагащо пълна автоматизация на паркинга чрез разпознаване регистрационните номера на преминаващите автомобили и автоматично вдигане и спускане на бариерите.

При влизане на автомобил в паркинга, регистрационният му номер се записва в база данни, заедно с негова снимка и се създава нова сметка.

При излизане на автомобила системата проверява дали сметката е платена и вдига автоматично бариерата.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА SmartID:

 

ГЪВКАВОСТ

Възможност за таксуване на клиент по време – абонамент, почасово, възможност за безплатни часове.

Системата може да бъде използвана както за управление на платен паркинг, така и за контрол на достъпа до частни паркинги – хотели, предприятия, транспортни и дистрибуторски фирми.

SmartID е подходяща за вграждане и на бензиностанции, като целта при този вид обекти е да се води статистика за посещаемостта на клиентите и да се предложат по-добри условия на лоялните потребители.

БЪРЗИНА

Оптимизиране на трафика в натоварените часове. Бариерата автоматично пропуска всички коли с предплатен или безплатен престой. Няма нужда от поставяне на билети в машина или от ръчна проверка на времето на престой.

 

УДОБСТВО

Елиминират се всички билети, пропуски, квитанции и бележки. Клиентът получава неоспоримо доказателство за времето на престой. Отпадат неудобствата от загубата на билет/пропуск. Няма нужда от маневри за приближаване до машината за издаване/събиране на билети, както и от пресягане през прозореца на автомобила.

 

МИНИМИЗИРАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ

Регистриране на всеки преминал автомобил и автоматично таксуване на времето с точност до минутата. Избягват се всички злоупотреби от страна на пазача, свързани с неотчетени автомобили или погрешно отчетено време на престой. Пълна статистика на автомобилите за неограничен период от време – търсене по вид на абонамента, по регистрационен номер и за период.

 

СИГУРНОСТ

Системата регистрира всички нарушители, както и всички автомобили, които нямат права за достъп. Възможно е изготвянето на “черен списък”  и автоматичното алармиране при опит за достъп.

 

НАДЕЖНОСТ

Системата разпознава 98%+ от рег. табели, независимо от времето на денонощието. В случай на проблем при разпознаването съществува възможност за ръчно въвеждане на номера или неговата редакция. В базата данни автоматично се прикача снимка на автомобила от момента на вход/изход, което позволява изготвянето на цялостно досие на автомобила.

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СОФТУЕРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

  • Възможност за визуализация на налични и свободни паркоместа на електронни дисплеи.
  • Автоматична смяна на цените в период на промоции, дневни и нощни цени, weekend тарифи, месечни абонаменти и др.
  • Отстъпки и смесени методи на плащане при извършване на продажба.
  • Следене салдо на задължения.
  • Възможност за интеграция с други софтуерни системи за обмен на данни за всяко регистрирано събитие.
  • Мениджърски модул за дистанционно наблюдение и контрол на обектите в реално време.
  • Произволно групиране, подреждане и условия за над 60 макета справки.
  • Дефиниране на нива за достъп в системата – управител, оператор, счетоводител.

 

Автоматизирана паркинг система SmartID е разработена съвместно от Соул и Орак Инженеринг.

http://soul-bg.com/ http://www.orak-bg.com/