Система „Видеоконтрол”

• Иновационната система „Видеоконтрол” Ви дава възможност да интегрирате наличната ПОС система към система за видеонаблюдение.
• Системата за видеонаблюдение се синхронизира и интегрира с вашия ПОС терминал в реално време. Касовият бон би могъл да се визуализира при маркиране върху видеоизображението и/или на отделен прозорец отстрани на видеото в реално време.
• Към една система за видеонаблюдение могат да бъдат свързани няколко ПОС терминала, като всеки един от тях се обвързва с конкретна камера, наблюдаваща мястото, където се издават поръчките.
• Всеки един касов бон се обвързва с конкретния видеозапис от момента на маркиране. Това позволява автоматизирането на търсенето на определена продажба сред видеозаписите.
• Системата позволява централизиран дистанционен контрол върху продажбите без да е необходимо физическо присъствие на място.
• Всички касови бонове от всички терминали се обединяват автоматично в отделна база данни, находяща се в компютъра отговорен за видеонаблюдението.
• Системата работи през компютърна мрежа и/или интернет, не е необходимо допълнително окабеляване, нито допълнителни устройства. Възможен е прегледа на записите и търсения в базата данни на системата за видеонаблюдение през интернет, както и дистанционно наблюдение в реално време. Системата е подходяща за централизиран мониторинг на много обекти през интернет.
• Чрез отделно приложение е възможно търсенето в базата данни на видеозаписа от определена продажба по име на артикула, идентификационен номер, дата и час на продажбата.
• Това Ви позволява да правите справки и търсения, улеснява ревизиите, както и моментните проверки на даден артикул.

1. Прозореца вдясно на камерите показва всички касови бонове от всички камери, като при маркиране новият касов бон влиза в списъка в реално време.
2. При двойно кликване с мишката върху даден касов бон системата показва автоматично видеозаписа от продажбата на отделен екран за 22.07.2009 от 00:00 до 23:59 часа.
3. Примерно търсене на продажбите на водка „Финландия” за 22.07.2009 от 00:00 до 23:59 часа.
4. Търсенето показа следните резултати:
5. При двойното кликване с мишката върху продажбата която Ви интересува, системата показва автоматично видеозаписа от продажбата на отделен екран. Това позволява бързо преглеждане на всички продажби на даден артикул за конкретен период.
6. Когато желаете да прегледате много продажби на даден артикул, без да се налага да превключвате между приложения и да правите търсения, можете да търсите директно през приложението за бърз преглед. По този начин можете да прегледате десетки записи само за няколко минути.
7. Системата автоматично показва първия от записите, които отговарят на посочените критерии. Посредством стрелките вляво и вдясно от бутона с лупичката можете да прегледате следващия или предишния запис.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Системата изисква съвместим хардуер и софтуер, за да работи коректно. Понастоящем е разработена и тествана интеграцията с почти всички ПОС системи, предлагани на българския пазар.
От страна на системата за видеонаблюдение системата се нуждае от компютър с кепчър платка за видеонаблюдение, базирана на Geovision платформа. При специална заявка може да се разработи интеграция и с други системи за видеонаблюдение, поддържащи функция ПОС. Не е нужна свързаност посредством RS-232 кабел или допълнителни хардуерни устройства. Системата работи през TCP/IP мрежа и не се влияе от разстоянието между компютрите.

ЦЕНОВА ЛИСТА

• 1 POS терминал – 350 лв.
• 2-10 POS терминала – 300 лв. на ПОС
Над 10 POS и/или специални поръчки – по договаряне.
Цените са без ДДС. Не са включени транспортни/командировъчни разходи за областите извън Софийска и Бургаска, както и допълнителни работи.
При желание на клиента Соул ЕООД може да изгради/осъвремени система за видеонаблюдение, както и да я приведе в съвместимост със система „Видеоконтрол” на силно конкурентни цени, на територията на цялата страна.

 

Брошура за система “Видеоконтрол”