Телефонни централи

За правилното функциониране на всеки един хотел, офис или производствена сграда, е нужна телефонна централа. Телефонната централа, най-общо казано, представлява устройство, което позволява към една или повече външни линии да се свържат множество вътрешни.

Соул ЕООД има богат опит в доставката и монтажа на телефонни централи, като може да предложи два основни типа централи:

Аналогови телефонни централи:

Предлагаме голямо разнообрази от марки, модели и функционалност – от малки централи с 5 поста до големи селищни централи с над 1000 вътрешни поста.

Към централите могат да бъдат добавени различни функционалности като:
–  Автоматичен вход (всички входящи разговори се приемат на един номер)
–  Автоматичен изход (всички вътрешни номера излизат през един номер които може да осигури едновременно използване от всички вътрешни постове);
–  Интерактивно гласово меню (IVR);
– Гласова поща;
– GSM Gateway – устройство, което автоматично прехвърля разговорите Ви с мобилни телефони през SIM карта на съответния оператор, оптимизирайки по този начин разходите ви;
– Модул за конферентна връзка;
– Софтуер за билинг – пълен контрол на телефонната услуга – статистика на проведените разговори за всеки телефонен номер, лимити, запис на разговорите и др.

Софтуерни телефонни централи:

Софтуерните телефонни централи представляват нов и революционен метод за доставка на телефония през интернет. Класическата аналогова телефонна централа се замества от софтуер, който приема всички входящи и изходящи обаждания и ги обработва.

Предимства:

–  Не зависите от БТК, нямате нужда от телефонен кабел или изграждане на специално трасе до обекта. Цялата комуникация минава през интернет. Възможна е доставката на телефонна услуга дори и по безжичен път до трудно достъпни обекти.
– Не плащате такси за телефонни линии, наети линии, телефонни постове.
– Можете да свържете към една централа телефонни постове в целия свят, като те ще говорят помежду си безплатно. Ако имате офиси в страната, или такива в чужбина, ще разполагате с единен номер, една телефонна централа, а всички Ваши офиси ще говорят помежду си безплатно.
– Към всяка една софтуерна телефонна централа получавате като стандартна функционалност всички опции, достъпни за аналоговите централи дори от най-висок клас. Получавате също така и функционалности, невъзможни за реализиране чрез аналогова централа – пренос на видео, прилагане на снимка на обаждащият се и т.н.
– Гъвкавост и лесно надграждане. За разлика от аналоговите централи, ще можете да добавите нов телефонен пост, факс услуга, или пък да включите към централата новият Ви офис на момента, без допълнителни инвестиции или нова централа.
– Възвращаемост. Хотелите и апартаментните комплекси могат да продават телефонната услуга на гостите си, като посредством гъвкавият софтуер за билинг и отчитане е възможно да се предоставят евтини международни разговори на гостите на хотела, които автоматично да се начисляват към сметката за стаята. Хотела може да сключи договор за доставка на телефония с избран от него доставчик, като заложи по-висока цена към гостите си. Пример: разговорите със стационарни телефони в Русия струват на хотела 10 ст./минута. Залагате в билинг софтуера всички разговори с Русия да се таксуват на 20ст./минута. Печелите 50% от всеки проведен разговор, като същевременно предоставяте евтина услуга на гостите на хотела Ви. Това ще Ви позволи да изплатите разходите, направени за внедряването на софтуерната централа, като след това ще се явява допълнителен приход за хотела.