Структурно окабеляване, сертифициране

Всяка една съвременна сграда, независимо от предназначението й – хотел, офис сграда, жилищна или производствена, се нуждае от модерно и качествено структурно окабеляване, за да се гарантира успешната й дългогодишна експлоатация без нужда от подмяна на окабеляване или полагане на нови кабели.

Съвременната техническа експертиза свидетелства, че в дългосрочен план е далеч по-изгодно да се заложат кабели и оборудване, които да позволят бъдещо разширение на системата, отколкото да се заложи евтино, но технически остаряло решение.

При сегашните темпове на развитие на интернет и телекомуникационните технологии, масовите към момента мрежи изградени въз основата на UTP Cat. 5E кабели и оборудване, ще са недостатъчни за потребителските нужди само след 2-3 години. Когато този момент настъпи, всяка една сграда с такова оборудване ще трябва да смени цялото окабеляване и пасивно оборудване, за да може да отговори на новите стандарти.

Залагането на качествено структурно окабеляване изградено по най-новите телекомуникационни стандарти – посредством оптични кабели или чрез UTP Cat.6 / Cat.7, Ви гарантира дългогодишна безпроблемна експлоатация – със силно занижени разходи за поддръжка и никакви разходи за модернизация.

Соул ЕООД е сертифициран инсталатор на кабели и оборудване за структурно окабеляване „Tyco electronics AMP”. При изграждане на структурно окабеляване изцяло с компоненти на „Tyco electronics AMP”, последвано от тестване и сертифициране на мрежата, Соул ЕООД е оторизирана да издаде на клиента 25 годишна компонентна гаранция за всички кабели, розетки и patch панели.

Структурното окабеляване се извършва на няколко етапа:

  1. Изграждане на входящо трасе в сградата по оптичен кабел, меден кабел или безжично.
  2. Монтаж на репартиторно табло с гръморазрядници за телефони, монтаж на главен слаботоков шкаф за монтиране на основното мрежово оборудване.
  3. Изграждане на вертикално трасе между етажите посредством оптичен или меден кабел. Монтиране на етажни слаботокови табла, аранжиране на кабели, монтаж на patch панели.
  4. Изграждане на хоризонтално трасе от етажните слаботокови шкафове до всеки апартамент / офис / кабинет. Монтиране и свързване на телефонни, интернет и телевизионни розетки
  5. Тестване на всички линии, сертифициране на системата и издаване на компонентна гаранция на системата.