Контрол на достъпа и работното време

Соул изгражда цялостни системи за контрол на достъпа и работното време, както и сградни автоматизации.

Контролът на достъпа позволява пълен контрол за достъпа до всяка врата и всяко помещение в една сграда. Всяка врата е оборудвана със специална ключалка и датчик, които отварят вратата само на човек с правилната карта или пръстов отпечатък. Всички датчици са свързани с една централа, която управлява достъпа в цялата сграда. Записва се всяко събитие – коя врата е отворена, от кого, в колко часа.

Контрола на работното време позволява да се запише всеки един от работниците в колко часа идва на работа, в колко часа си отива, като с това спомогне за воденето на пълна отчетност на работното време и на персонала.

В практиката най-често всеки работник в един обект получава индивидуална карта, която пази всички негови данни включително и снимка. При влизане или напускане на обекта той я представя на пазача на портала, който сверява данните от картата и снимката с човека пред него. С тази карта работника може да влезе само в помещенията отредени за него – до които има достъп. По този начин се повишава неимоверно сигурността на обекта срещу влизане на неоторизирани лица, саботаж, промишлен шпионаж, както и се регулира работното време и се повишава ефективността на служителите.

За повече информация относно цени и наличности, моля, обърнете се към търговския ни отдел.